Lions oppgave:

 • Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.
 

Vil du bli medlem i Nordstrand Lions?

 • Ta kontakt med med Tore Lynau på tlf. 970 33 888, eller send en e-post til: tore.lynau@lions.no

 

 

Klubbens styre 2023 - 2024:
Fra venstre: Siv Koren Brekke, Ketil Stuan, Britt Jorunn Aschehoug, Tore Lynau og Grethe Homlong.

 

Visjon, oppgave, mål og etisk norm

Lions er gode venner som hjelper andre, og møter behov i sine lokalsamfunn. Rundt 1,4 millioner medlemmer i over 220 land og geografiske områder.deltar aktivt i frivillig arbeid  Vi er alle forskjellige, men vi deler en felles oppfatning − samfunnet er hva vi gjør det til. Når du blir med Lions, blir du med i et globalt nettverk av hjelpende hender.

Visjon

Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Oppgave

Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions mål

 • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.
 • Fremme en god borgerånd.
 • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.
 • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse.
 • Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.
 • Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.
 • Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions etiske norm

 • Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit.
 • Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt.
 • Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning.
 • Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv.
 • La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger.
 • Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt.
 • Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk.
 • Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste.
 • Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det.
 • Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.